Första hjälpen sidan  för dig som fått diagnosen kognitiv sjukdom - demenssjukdom

www.demensforum.se

 "Du är inte din sjukdom, du är Du"

Först av allt ska du veta ,  "DET ÄR INTE KÖRT"  även om livet kan komma  att förändras. Det  finns flera insatser  och livsstilsförändringar som är bra att känna till, då de kan bidra till att skjuta upp sjukdomsförloppet vid kognitiv sjukdom, demenssjukdom. Jag kallar dem Första Hjälpen
Kost och Måltidsvanor   Be din läkare om en remiss till en dietist så att ni  kan gå igenom dina kost och måltidsvanor och förändra vid behov. En hälsosam och balanserad kost är bra 
Fysisk aktivitet/ träning   Fortsätt med tidigare aktivitet eller försök hitta någonting som känns bra för dig och dina förutsättningar. Behöver du hjälp kan du få fysisk aktivitet på recept, det kallas FaR, prata med en sjukgymnast
Intressen/stimulans  Kan vara allt från dataspel  till kortspel, det som du mår bra av. Att delta i ett socialt sammanhang är bra om man trivs med det
Dagliga rutiner Håll fast vid dina dagliga rutiner och skapa nya vid behov. Rutiner är viktigt för att ge dagen struktur, tydlighet och skapar trygghet i vardagen
Avslappning  Promenader, yoga, mindfulness, musik, fiske, ett varmt bad. Allt som får dig att slappna av och minskar stress
Sömn  Sömnen är viktig, har du problem med detta prata med din läkare, kanske behöver du en insomningstablett.  Det finns även sömnhjälpmedel i form av tyngdtäcke, sömn-appar  
Psykisk ohälsa/depression/hög alkoholkonsumtion  Viktigt att behandla, sök professionell hjälp
Regelbundna läkarbesök  Medicinering, läkemedelsgenomgång, mäta blodtryck, provtagning blodfetter, blodsocker, vitaminbrist m.m. 
Kolla syn och hörsel  Vid behov besök en optiker/hörsel-central 
Tandvård  Besök din tandläkare regelbundet och informera om din diagnos. Bra munhälsa är viktigt, ger bättre allmän hälsa och bättre livskvalité
Demensteam/Demenssjuksköterska  Be din läkare att få ett direktnummer till Demenssjuksköterskan/teamet i din kommun. Frågor kommer ofta upp senare och då är det bra att redan nu känna till vem du och/eller dina närstående ska vända er till
Stödinsatser    Kontakta kommunens biståndshandläggare. Insatserna du kan ansöka om kan  vara LSS-insatser, hemtjänst, dagverksamhet. Stödinsatser utan biståndsbeslut kan  vara stödgrupper, stödsamtal, nätverksbyggande, föreläsningar, anhöriggrupp
Hjälpmedel  Kan vara en memoplanner, tidshjälpmedel, hjälpmedel för mediciner, spisvakt,  rörelsehjälpmedel. Allt detta får du hjälp med av kommunens  arbetsterapeut 
Framtidsfullmakt forlaga.xls (demensforbundet.se)klicka så kommer du till länken. Skriv redan nu en framtidsfullmakt samt en (bankfullmakt på din bank) så att du själv kan bestämma vem du vill ska fatta beslut åt dig i framtiden, om detta behov skulle uppstå. Den ska bevittnas av två personer. Det finns även s k anhörigbehörighet
Ett sista råd Du har nu  fått en diagnos och kanske behöver du tid att ta in informationen innan du känner dig redo att prata med andra om detta. Det positiva med att få en diagnos är att du nu kan få adekvat behandling, och insatser som passar just dig.  I början kanske man bara vill dela det men någon som står en nära.  Vem som helst kan drabbas av en kognitiv sjukdom/demenssjukdom men livet blir lättare, om du, när du känner dig redo, kan vara öppen med vad som drabbat dig. Att dela rädsla, oro och hopp kan minska din börda. Ta hand om dig, ta emot hjälp vid behov. Fortsätt leva och njut av livet, gör sådant du mår bra av och blir glad av!


"Konsten att leva måste man fortsätta lära hela livet igenom." (Seneca)

(tack till Cathérine, Ulrika, A-C m.fl.)